ЦЕНТРАЛНИ ВГРАДЕНИ ВАКУУМНИ ПРАХОПОЧИСТВАЩИ СИСТЕМИ

Цялата истина за циклона

Днес клиентът, избирайки централна прахосмукачка, се сблъсква с избора - циклон или торбичка? Редица производители, които активно предлагат системата циклон, я позиционират като единствената възможна и прогресивна. Важното предимство на циклона е липсата на филтри и 100% пречистване на въздушния поток и, като следствие, отсъствие на остатъчни елементи по време на експлоатацията. Така ли е в действителност? Съществува ли универсален, и най-важното вечен, филтриращ елемент, който да позволява да се отървем от целия спектър на прах във въздушния поток? Защо европейските и канадските производители, развиващи този пазар вече много весетилетия, се отказват от такова, на пръв поглед напредничаво и изгодно решение и предлагат модели, на основата на торбичка за събиране на прах?


Какво е това
циклон или няколко думи за хидравличното съпротивление 

Като се обърнем към специализирана литература, ще разберем, че циклонът или центробежният прахоуловител е бил изобретен през 80-те години на 19 век. Простата конструкция и сигурността, това са тези фактори, благодарение на които циклоните и до днес са популярни за почистването на въздуха. За век и половина са били изобретени различни типове циклони, с тангенциално или радиално подаване на въздух, с различна височина и обем на въздушния поток. Същността на циклона не се е променяла замърсеният с твърди частици въздух влиза под високо налягане в горната част на цилиндричен съд с голям диаметър. Входният щуцер придава на въздушния поток въртеливо движение, на което, благодарение на рязкото намаляване на скоростта заради различните диаметри, му се придава низходяща посока. Под въздействието на центробежната сила твърдите частици се изхвърляк към стените на циклона, и, губейки кинетичната си енергия, падат в съда за събиране на прах. Въздушният поток, след като се е спуснал по външната спирала до дъното на уреда, под излишното /изобилното/ налягане на продължаващия да влиза в устройството въздух се изкачва по вътрешната спирала и излиза навън. Нужно е да се отбележи, че степента на почистване ще бъде различна за различните фракции прах, на пимер при частици под 5 микрона ефективноста на почистване няма да надвишава 83%. При по-малки фракции ефективността ще бъде още по-ниска. На ефективността на почистване оказва влияние също така и съотношението на височината на устройството и диаметъра му. Накратко казано, колкото е по-високо и тясно устройството, толкова по-малко е хидравличното съпротивление. Оптималното съотношение височина - диаметър е – 1,6. Така ефективността на филтрацията ще зависи от конструктивните особености на конкретния модел циклон, при това процентът на задържане ще е различен за различните фракции прах. Висока ефективност показва цеклонът именно при относително големите частици. Финият прах на свой ред трудно се хваща с циклона и трябвла да бъде филтриран по някакъв друг начин, ако разбира се не искаме да изхвърляме от циклона в атмосферата замърсен въздух.


Филтърът го има винаги

Какви изводи можем да си направим от всичко казано до сега? Първо, всеки един циклон осигурява само частично, макар и доста значително, пречистване на влизащия въздух. Така че, ако продавачът на вградената прахосмукачка твърди, че неговият циклон няма филтър, то това може да означава, че се изхвърля навън замърсен въздух. Има, разбира се, и друг вариант – в конструкцията на агрегата все пак е предвиден филтър за фино пречистване, но моради маркетингови съображения ще го наричат по друг начин. При това всеки здравомислещ човек разбира, че ако има филтър, все някога ще се наложи да бъде сменен. Важно е смяната на филтъра да е конструктивно предвидена и продавачът винаги да го има този консуматив в скада си. В резултат на това, в действителност, рекламните лозунги са само лозунги и не съществува никакво чудодейно решение в областта на прахопочистването.


Циклонът е само един от методите на почистване на въздуха, със своите плюсове и минуси. Внимавайте, когато ви предлагат вечев филтър - нещо тук със сигурност не отговаря на действителността.


Малко за технологията
PUZER

Къде е тогава предимството на моделите на PUZER проектиране на основата на торбичката за събиране на прах? Циклонът заема много място, използва много електроенергия, по-шумен е. Освен това, на използващия го по-често ме су налага да влиза в контакт с прахта, при почистването на прахосмукачката. Вътрешната архитектура на компактия корпус на моделите Puzer Eeva и Puzer Aino позволява да се минимизира загубата ва вакуум, да се намали хидравлическото съпротивление вътре в системата, увеличавайки по този начин ефективността и КПД. Намалявайки консумацията на електричество, заемайки по-малко място във вашия дом, вградената прахосмукачка PUZER има по-висока сила на всмукване, дава възможност за хигиенично изваждане на контейнера за прах, освен това, благодарение на ефекта на пресоване на прахта, се налага да се прави това 2 пъти по-рядко, отколкото при използването на циклон.

Назад