ЦЕНТРАЛНИ ВГРАДЕНИ ВАКУУМНИ ПРАХОПОЧИСТВАЩИ СИСТЕМИ

Puzer PRO

                                              

                                             Много обекти по целия свят имат вградена система за централно прахопочистване PUZER PRO.

 

Puzer Pro е ефективна, уникална система за прахосъбиране с използване на най-нови технологии. Промишлените прахосмукачки Puzer Pro са особено ефективни за индустриално почистване на прах.
Типът система се избира в зависимост от нуждите на всеки един конкретен обект. Крайният резултат винаги е сигурна експлоатация, икономична и отговаряща на изискванията на обекта централна система са прахосъбиране. Предимството на централната система за прахосъбиране е във възможността да се решава проблемът с почистването на прах върху голяма площ. Увеличената мощност на индустриалните прахосмукачки и използването на инверторна система за управление позволява да се включат към системата едновременно 6 (шест) души.
Индустриалната прахосмукачка Puzer Про Инверт е единствената техника на българския пазар, притежаваща потвърждение от производителя за нейния голям работен ресурс – не по-малко от 40 000 часа (т.е 35 - 50 години пълноценна експоатация), а също така има безпрецедентна увеличена гаранция до 10 години.
Централната прахосмукачка Puzer Про Инверт може да решава проблемът с почистването на прах в различни видове помещения, започвайки от вила и завършвайки с производстсвени помещения.

 


Системата се състои от следните елементи:

  • силов агрегат PUZER PRO (моделът е в съответствие с проекта), с контейнер за събиране на смет и въздушен филтър. Създава отрицателно налягане в системата, нужно за качествено почистване (разполага се в сутерена);

  • вакуум розетки (монтират се в стените или в пода на помещенията, на най-удобните от гледна точка на почистването места);
  • тръби за извеждане на прашния въздух от почистваната зона;
  • Маркучи за почистване (8, 10 или 12 метра) с присадки за почисване на смет и прах;

  • Тръби за извеждане на въздуха извън сградата.

Почистването с такава система става по следнияа начин:

Потребителят съединява маркуча с вакуум розетката - включването на прахосмукачката и системата става автоматично!

  • Тъй като централният агрегат се намира извън помещенията за работа или живеене, то почистването става безшумно.

  • Цялата смет се транспортира по тръбите на системата към централния агрегат и се акумулира в неговия контейнер в 100-литров полиетиленов чувал, който след като се напълни, лесно се отстранява и се заменя с нов.

  • Влизащият в централния агрегат въздух минава през двойно пречистване (филтрация) - първо в циклона (по-едрите отпадъци) и след това през въздушния филтър за фино очистване (клас EU 7) . Пречистеният въздух се извежда извън сградата. Така в зоната на почистване се наблюдава 100% отстраняване на праха.

Допълнителните въздуховоди се прочистват с помощтна на клапаните, които се включват автоматично през определени интервали от време, след като системата спре да работи. Мощен въздушен поток почиства въздуховодите от остатъци от прах и предотвратява възможни запушвания. Филтърът за фино почистване на агрегата автоматично се почиства със сгъстен въздух, подаван от компресора.

Спирането на работата на системата става автоматично след като и последният потребител се изключи.

Въздуховодите са изработени от поцинковани метални или пластмасови тръби (в зависимости от предназначението на обекта). Всички елементи на системата осигуряват вакуума и не разрешават на праха да се натрупа. Изпускателната тръба на системата е стоманена тип “спиро”.

Puzer Pro. Технически характеристики

Puzer Promiss.Технически характеристики