ЦЕНТРАЛНИ ВГРАДЕНИ ВАКУУМНИ ПРАХОПОЧИСТВАЩИ СИСТЕМИ

Циклон или торбичка?

Циклонът е изразходваща енергия технология

Към днешна дата техническото решение на системата на вградената прахосмукачка на основата на циклона се е превърнало в традиционно. Създадена още през миналия век, подобна концепция се е доказала на пазара и е заела своята ниша. Разполагайки с дългогодишен опит в проектирането на вградени прахосмукачки , компанията Kp Tekno Oy достатъчно дълго базира своя линия централни агрегати на основата на циклонните модели. Но технологиите не стоят на едно място. Благодарение на изследователската работа и на общуването с реални потребители на битови вградени вакуумни системи, специалистите на компанията стигнаха до извода, че трябва да се върви напред в развитието на технологиите и да се предлагат други решения, способни да заобиколят проблемите, съществуващи в моделите, работещи на основата на циклонната филтрация - голям шум, висока консумация на енергия от съпротивлението породено  от самата конструкция на циклона, значителни габаритни размери. Крючови идеи за старта на проекта станали компактност, мощност, и възможност за хигиенно изваждане на контейнера с праха.


Миниатюризация на корпуса и газодинамика 


Инвестирайки в изследователския проект в края на
2002, вече през 2004 годиния компанията KP Tekno Oy представи модела PuzerEeva, концептуално реализирана в миниатюрен аеродинамичен корпус, което е станало възможно благодарение на използването на торбичка за събиране на прах вместо обемистия циклон. Инженерите на KP Tekno Oy са разчели правилното разпределение на въдушния поток вътре в корпука - праха под въздействието на силния вакуум се пресова в контейнера за събиране на прах от шестслоен микрофибър, разпраделя се равномерно по траищата на торбичката, оставяйки канал за минаване на въдушния поток.


Без загуба на мощност


Съществува
мнение, что така проектиран агрегатът губи мощност на всмукване. Но изчислената загуба на всмукване от изполчването на торбички е 10-15 Паскала, докато вградената прахосмукачка произвежда вакуум, измерван в хиляди Паскала. А истината е, че агрегатът на основата на циклона също губи мощност на всмукване и го прави това в същия този момент, когато и агрегатът на основата на торбичката – когато е време да се почисти контейнерът за събиране на прах. Но праха в циклона пада под въздействието на центробежните сили и гравитацията и не се пресова, затова в 8 литровата торбичка на модела Puzer Eeva влиза два пъти повече прах, отколково в 20 литровия съд на циклонния модел Puzer Oiva. Затова се налага да се сменя торбичката два пъти по-рядко, а самият процес, за разлика от циклонните модели, изключва контакт с праха. Пресованият прах в торбичката се втвърдява, затова забравете за облака прах, в който се оказвате, когато чистите контейнера за прах.  


Иновациите продължават


През
2010 година концепцията за компактна и мощна вградена прахосмукачка встроенного пылесоса се е развита в прогресивния модел PuzerAino, снабден с дисплей с течни кристали с информация за параметрите на работа на системата и с автоматичните функции soft-start и clean-pipe. Неговият 15-литров контейнер за събиране на прах е още по-вместителен, а това означава, че трябва да бъде обслужван още по-рядко.


Назад